Базов езиков наръчник (за спешни случаи) за здравни институции

Базовият езиков наръчник за спешни случаи може да бъде използван от здравни лица при комуникацията им с имигранти в спешни ситуации, както и от имигранти като помощен езиков материал. Наръчникът е достъпен на 17 езика. Натиснете върху избраната езикова версия, за да отворите файла в pdf формат.

Английски

Арабски

Български

Китайски

Хърватски

Холандски

Френски

Немски

Гръцки

Литовски

Полски

Португалски

Румънски

Руски

Испански

Турски

Украински