Aspecte culturale - Abordarea bolilor în funcție de religie

Fiecare religie are o atitudine diferită față de viață. Sunt diferite ritualuri cu privire la viață sau moarte. Factori ca religia, tradiția și geografia contribuie la modul în care persoane diferite percep regulile de igienă și bolile. Mai jos prezentăm în rezumat unele puncte de vedere în funcție de credințele religioase.

Religia Islamică

Islamiștii își educă adepții pornind de la idea că un musulman este pur. Un musulman se îngrijește de mai multe ori pe zi, ceea ce reduce transferul de bacterii. Musulmanii țin cont, în mare parte, de sfatul unui medic, dar doar în cazul în care tratamentul este de tip “Halal”. Un medic de sex masculin poate trata sau poate investiga o femeie numai dacă este o urgență și, în unele cazuri trebuie să fie prezentă o altă femeie. Islamul interzice eutanasia; numai Dumnezeu decide când o persoană se naște sau moare.

Religia Iudaică

În Iudaism, este important ca pacienții să aibă parte de vizitatori. Acest aspect esteprivit ca o obligație. Pe lângă faptul că evreii se roagă în sinagogă pentru susținerea unui pacient, ei percep rolul vindecării ca ajutând și la restabilirea sănătății spiritului, astfel încât o persoană să poată relua o viață completă. Acceptarea tratamentului și a medicației este văzută ca un dar de la Dumnezeu. Iudaismul spune că viața ar trebui să fie cât mai lungă posibil, de aceea eutanasia nu este permisă.

Religia Creștină

În creștinism, se practică datoria de a avea grijă unul de altul. Să-I ajuți pe cei slabi și bolnavi este o regulă pentru fiecare creștin. Unii creștini consider bolile, durerea sau moartea ca fiind semne de la Dumnezeu. Aceste semen contribuie la clarificarea unor circumstanțe. În cadrul creștinismului un doctor este văzut ca un element pozitiv, ca un dar de la Dumnezeu. Creștinii, de asemenea, cred în vindecarea interioară prin “exorcism”, un ritual care elimină răul din organism. Creștinismul spune că nu ar trebui să intervenim în activitatea zeilor și, prin urmare, eutanasia nu este permisă.

Religia Hindusă

Hindușii caută cauza pentru tot ce se întâmplă în interiorul karmei individului. Boala este, prin urmare, rezultatul propriului comportament și este considerată ca un fel de curățare. Hinduismul respectă medicamentele, dar există multe soluții tradiționale pentru a vindeca, soluții care sunt des folosite. Un exemplu este efectuarea exercițiilor yoga. Eutanasia în Hinduism nu este respinsă în mod explicit și există numeroase sfaturi pentru a duce o viață mult mai naturală.

Religia Budistă

Meditația joacă un rol foarte important în vindecarea unui budist. Aceasta poate fi folosită de doctori, însă ei prefer diverse soluții tradiționale pentru vindecare. Greșelile făcute într-o viață anterioară pot afecta karma unui budist. Acțiunile din viața prezentă a unui budist pot afecta viața următoare. Prin urmare, când un budist este pe moarte, eutanasia nu esteinterzisă, deși nu este o opțiune populară.

 


 

Particularități culturale și aspecte legate de practica medicală în România

Modul cel mai eficient și cel mai des întâlnit pentru cetățenii străini de a beneficia de tratament medical în România esteprin intermediul asigurărilor de sănătate private valabile pe durata șederii persoanei în România (dacă este o perioadă scurtă, de exemplu pentru turism).

De cele mai multe ori, străinii prefer cabinetele și clinicile private, cu excepția cazului în care este vorba de o urgență medicală. Cu toate acestea, recent, Cardul European de Sănătate (European Health Insurance Card) a fost introdus în sistemul românesc de sănătate și apoi larg mediatizat. Titularii și cetățenii UE, posesori ai acestui card, precum și pacienții români, pot beneficia de asistență medicală în spitalele finanțate de stat.

Particularități culturale și situații problematice, din perspectiva pacienților:

-        În general, pacienții români se așteaptă la mai multa asistență medicală gratuită, medicamente gratuite, spitalizare gratuită și concediu plătit (costurile fiind acoperite de stat). Acest sistem este în proces de schimbare, iar formele de co-plată sunt introduce pe o scară mai largă. În funcție de caz, pacienții trebuie să plătească pentru a putea beneficia de unele tratamente.

-        Deseori, în România, pacienții preferă să cheme ambulanța sau să meargă direct la spitalul de urgențe decât să meargă la medicul de familie sau la o clinică, chiar și atunci când starea lor de sănătate nu este gravă sau viața pusă în pericol. Acesta este un motiv pentru care unitățile de primire a urgențelor pot fi foarte agglomerate și pacienții trebuie să aștepte până când pot fi tratați.

-        În general, se crede că pacientul trebuie să ofere bani personalului medical pentru a fi tratat cu grijă și atenție.  Din păcate, această percepție este alimentată de relatările din mass-media cu privire la luarea de mită în cazurile implicând intervenții chirurgicale. Din fericire, tot mai multe echipe medicale și clinici oferă tratament echitabil tuturor pacienților.

¨     Codul român de etică medicală permite doctorilor și asistentelor medicale să primească atenții sau cadouri de la pacienții care doresc să-și exprime recunoștința, dar numai după ce pacienții au fost tratați.   

Din perspectiva medicilor:

-        Spitalele de stat au personal redus și sunt pline cu pacienți internați, conducând la suprasolicitarea doctorilor și a asistentelor medicale. Situația  este complicată și de faptul că aceste profesii dificile, care implică responsabilitate și risc, sunt încă prost plătite.

-        Aceste circumstanțe pot duce la o interacțiune mai redusă între doctori și pacienți și la o abordare mai puțin individualizată. Astfel de situații, însă, nu ar trebui privite ca acte de refuz sau lipsă de respect din partea echipei medicale.

-        Spitalele de stat pot fi slab aprovizionate, motiv pentru care pacienții pot fi rugați de să își cumpere medicamentele necesare, bandaje etc. pentru a se asigura tratamentul sau intervenția prescrisă.

-        Doctorii cu reputație locală bună au cunoștințe vaste despre (și/sau sunt implicați in) programe de colaborare pe plan internațional, sau despre ONG-uri locale care oferă diferite forme de sprijin (inclusive financiar), în special în cazuri de urgență sau afecțiuni medicale grave.

 

Some cultural specifics and issues related to medicine in Romania

The most effective and most common way for foreign citizens to receive medical treatment in Romania is via private health insurance valid for the duration of the person’s stay in Romania (if short, e.g. for tourism). In most cases, foreigners prefer private practices and clinics, unless they are dealing with a medical emergency. 

Recently however, the EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD was introduced to the Romanian health care system and widely publicized. EU citizens holders of this card are now reported to seek and receive medical assistance in state-funded hospitals, just like regular Romanian patients.

Some cultural specifics and issues from the patients’ perspective:

-        Generally speaking, Romanian patients expect as much free health care as possible, including free medication, free hospitalization and time off work (with costs covered by the state). This is now slowly beginning to change, as forms of co-payment are being introduced on a wider scale. Depending on the case, patients should expect to have to pay for some elements of certain treatments.

-        It is also very common in Romania that patients prefer to call the ambulance or to go straight to the hospital rather than first see their family doctor / GP or an ambulatory clinic, even when the condition or ailment is not serious or life threatening. This is why emergency rooms are often very crowded and patients have to wait for hours until they can be fully treated, discharged or redirected.

-        There is a popular belief that one must pay/bribe the medical staff in order to be treated with proper care and attention. Unfortunately, this belief is fed through mouth-to-mouth and media reports of real instances of bribery, especially related to surgery. Fortunately, more and more medical teams and entire clinics are affirming and reinforcing their ethical approach to providing fair treatment to all patients.

  • The Romanian Code of Medical Ethics does allow doctors and nurses to receive gifts from patients who want to express their gratitude, but ONLY AFTER the patients have been treated and WITHOUT CONDITIONING the care of the patient!

From the doctors’ perspective:

-        State hospitals are chronically understaffed while being overflooded with patients, which is often why doctors and nurses are stressed and busy. This may result in minimal conversations and less availability for individualized treatment, which should not be seen as unwillingness or rudeness. The situation is not at all helped by the fact that these difficult, high risk, high stress professions are still very poorly paid.

-        State hospitals are also undersupplied, which is why patients are often asked to buy their medication, bandages etc. themselves in order for the prescribed treatment or intervention to be carried out.

-        Doctors with good local reputation are often very knowledgeable about and/or involved in international collaboration programmes and local NGOs providing various forms of support (including financial), especially in cases of emergency or severe medical conditions.